: (03) 700 05 00
: (03) 700 05 01
info@indap.si
Slavko: 040 349 992
Mojca: 041 444 397
DŠ: 17772931
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

INDAP SKM d.o.o. se ukvarja z uvozom, izvozom in plasiranjem najkvalitetnejših proizvodov na tržišču Slovenije, ter zastopa gospodarstvo na tržišču in uvaja najsodobnejšo tehnologijo znanja.

INDAP SKM dela in stremi, da bo kakovost dela in storitev izpolnjevala zahteve stranke. To velja tako za enostavna dela kot za vodenje projektov. Našo bazo znanja stalno dopolnjujemo, da smo sposobni nuditi celoviti program podjetniškega razvoja.

INDAP SKM nudi storitve, ki večajo kakovost, učinkovitost in fleksibilnost v gospodarstvu

INDAP SKM posreduje najsodobnejšo tehnologijo in znanje
INDAP SKM nudi storitve, ki povečujejo profitabilnost, kakovost in fleksibilnost podjetij, za tržne razmere prinaša najsodobnejšo tehnologijo na svetu in dognanja slovenskemu tržišču
INDAP SKM nudi storitve pri navezavi in organizaciji poslovnih stikov med Slovenijo in Skandinavijo/Švedsko
INDAP SKM za Vas navezuje in organizira poslovne stike
INDAP SKM nudi tržišču gradbeništva nasodobnejše in kakovostno najboljše produkte na svetu
INDAP SKM nudi tržišču samo okolju prijazne produkte (reciklažne)